Przetwarzanie danych osobowych (klienci)

Klauzula Informacyjna - Dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WORKPROFIT Magdalena Świątek, z siedzibą w 98-300 Wieluń, ul. A. Kmicica 16, tel 691 881 616, e-mail: biuro@workprofit.com.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie księgowości, kadr i płac, obsługi BHP i P.POŻ oraz rozliczeń z ZUS, sporządzania i składania deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i realizacji innych zadań określonych w zawartych umowach z Administratorem, na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.: 

  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej  dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  1. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, nie będą jednak podlegały formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do  kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@workprofit.com.pl lub telefonicznie pod nr.: 691 881 616

9) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez WORKPROFIT Magdalena Świątek.                                                                                             Wieluń , dnia: 25.05. 2018r.