.
.

KADRY

Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych, sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy,sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich.
Nic z tego nie musisz potrafić, nie musisz zatrudniać pracowników którzy się tym zajmą, zapomnij o wycieczkach do ZUSu, nie szukaj pudeł do archiwizowania akt. Jako specjalista w swojej dziedzinie wiesz że tylko opanowanie pewnych umiejętności pozwala rzetelnie wykonywać swoją pracę, w szczególności kiedy w grę wchodzą błędy które łatwo popełnić jeżeli brakuje doświadczenia. Nasz zespół wykonuje te prace codziennie, a 10- letnie doświadczenie mówi samo za siebie. W tym czasie spotkaliśmy się niezliczonymi problemami z którymi przychodzą do Nas pracodawcy.

 

OBSŁUGA KADROWO- PŁACOWA ORAZ ZUS :

- przygotowywanie list płac w tym dla pracowników delegowanych do krajów UE,
- rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów,
- rejestracja zwolnień lekarskich i obowiązki płatników związane z e-zwolnieniami.
- rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
- obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło w tym dla cudzoziemców np. Ukraińcy
- kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań - wobec ZUS,
- rozliczanie czasu pracy kierowców i wycena ich płacy, optymalizacja kosztów płacy i z tyt. diet i ryczałtów,
- zgłaszanie do Zollamt,
- pozyskiwanie dokumentów A1, kart EKUZ dla pracowników delegowanych do UE,
- pozyskiwanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, - pozyskiwanie dofinansowań PFRON z tyt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ZUS dla przedsiębiorców,
- obsługa profilu PUE e-zwolnienia w imieniu płatników,
- reprezentowanie firm przed PIP, ZUS, PFRON, US, Sanepid,
- sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R),
- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
- prowadzanie akt personalnych,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
- doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych oraz opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.

tel: 691 881 616
mail: biuro@workprofit.com.pl