Dworzec Kulturalny
ul.Kolejowa 12
Wieluń-Dąbrowa

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

Rejestracja na konferencję

Cel konferencji:

 • Czy zatrzymamy Ukraińców na naszym rynku pracy?
 • Czy spróbować z pracownikami z Azji?
 • Jak przyspieszyć procedury legalizacji pracy?

Kilkuletni okres doświadczeń w tym obszarze, organizatorzy konferencji chcą wykorzystać, aby przedstawić uczestnikom realne możliwości, ale i zagrożenia dla firmy przy zatrudnianiu pracowników z odmiennej kultury. Świadomość, że jesteśmy w momencie, jak gdyby "nowego otwarcia" rynku pracy, tym razem na emigrantów zarobkowych z dalekich krajów jak Nepal, Indie, Filipiny i odpływu obywateli Ukrainy na Zachód rodzi potrzebę lepszego przygotowania, aby nie powielać "starych" błędów, a tym samym zapewnić lepsze funkcjonowanie rodzimym firmom.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z procesem rekrutacyjnym cudzoziemców. Zrozumieją podstawowe zasady skutecznego zarządzania pracownikami ze Wschodu oraz uświadomią sobie jak praktycznie zmierzyć się ze wschodnią mentalnością przyszłych pracowników.

Tematy przewodnie:

 • Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE – jak szybko i legalnie zatrudnić, praca w okresie oczekiwania na zezwolenie, ubezpieczenia społeczne i prawo pracy – jak stosować.
 • Współpraca z urzędami: obowiązki wobec ZUS, obowiązek meldunkowy, PESEL dla cudzoziemca, delegowanie czyli poświadczenie A1 i karta EKUZ, obowiązki informacyjne wynikające z otrzymanego zezwolenia.
 • Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy – różnice w procedurach.
 • Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy a co Straż Graniczna - konsekwencje nielegalnegozatrudnienia.
 • Zachodni pracodawca oczami pracownika ze Wschodu, czy nasze oczekiwania są zbieżne.
 • Ukraińcy, Białorusini, Nepalczycy, Hindusi, Filipińczycy, Indonezyjczycy – charakterystykawschodniej kultury w środowisku pracy.
 • Czy zachodnie standardy zarządzania są skuteczne w kierowaniu pracownikami ze Wschodu?
 • Panel ekspertów – podsumowanie konferencji i odpowiedzi na pytania.

Zaproszeni prelegenci:

▪  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

▪  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

▪  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wieluniu

▪  Placówka Straży Granicznej w Łodzi

▪  Autorzy projektu "Wschodnie DNA w zachodnim biznesie" www.hand4.pl

▪  Przewidziano też wystąpienie organizatora oraz Panel ekspertów.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:45 – 10: 15 – Rejestracja i powitalna kawa.

10:15 – 10:30 Otwarcie konferencji.

  Magdalena Świątek – pomysłodawca i organizator wydarzenia.

  Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, patron honorowy wydarzenia.

  Tomasz Dudek – moderator wydarzenia. 

10:30 – 11:00 Prelekcja I

Charakterystyka pracowników ze Wschodu. Czy zatrzymamy Ukraińców?   - 

Zbyszek Pawlak autor projektu „Wschodnie DNA w zachodnim biznesie” – www.hand4.pl 

11:00 – 11:40 Prelekcja II

Państwowa Inspekcja Pracy – OIP Łódź nt. Wymagań prawnych i najczęstszych nieprawidłowości w obszarze zatrudniania cudzoziemców spoza UE. 

11:40 – 12:00 Pytania do tej części konferencji.

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa – dyskusja w kuluarach .

12:20 – 12:50 Prelekcja III 

Oczami pracownika ze Wschodu – Tomasz Peterman i Zbigniew Pawlak 

autorzy projektu „Wschodnie DNA w zachodnim biznesie” – www.hand4.pl 

12:50 – 13:10 – Prelekcja IV 

Obowiązek meldunkowy i PESEL dla cudzoziemca - Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Wieluń. 

13:10 – 13:40 – Prelekcja V

Czy może być łatwiej, szybciej, lepiej? Od rekrutacji do zwolnienia – Magdalena Świątek – WORKPROFIT Wieluń

13:40 – 14:00 przerwa kawowa – dyskusja w kuluarach

14:00 – 14:30 – prelekcja VI

Czy zachodnie standardy zarządzania sprawdziły się wobec pracowników ze Wschodu? 

Tomasz Peterman - autor projektu „Wschodnie DNA w zachodnim biznesie” – www.hand4.pl 

14:30 – 15:10 – prelekcja VI 

Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców – Placówka Straży Granicznej w Łodzi – Zespół ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia. 

15:10  – 16:00 – Panel ekspertów, pytania i dyskusja. 

16:00 – zakończenie Konferencji. 

Już teraz możesz zadać pytanie prelegentom. Śmiało! Odpowiedź usłyszysz na konferencji.

Pytania można przysyłać na adres :  rejestracja@workprofit.com.pl