Przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja)

KLAUZULA INFORMACYJNA Dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WORKPROFIT Magdalena Świątek z siedzibą w Wieluniu, ul. A. Kmicica l6, kod pocztowy 98-300, tel. 517 692 764, adres e-mail: rekrutacja@workprofit.com.pl;

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań związanych z procesem rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie przepisów art.6 ust.1 pkt. a) ww. rozporządzenia ogólnego;
  2. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczącego zasad powierzenia danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko pracy, po czym zostaną usunięte w przypadku braku zatrudnienia. Kiedy Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w dalszych procesach rekrutacji, organizowanych przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody;
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;
  7. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: rekrutacja@workprofit.com.pl lub telefonicznie pod nr.: 517 692 764.